VARANGER MUSEUM

Greater Arctic Moment

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Vadsø kommune står i en særstilling i Finnmark i forhold til bevart eldre førkrigsbebyggelse. Rundt 700 bygninger overlevde andre verdenskrig. Museets ulike anlegg viser Vadsø som fiskevær, jordbruksområde, handels- og administrasjonsby. Tuomainengården i Ytrebyen og Bietilægården med kaianlegg i Indrebyen forteller om kvenene og norskfinnenes byggeskikk og kultur.

På Tuomainengården kan du besøke boligen, fjøs, stall, smie, bakeri og sauna. På Esbensengården kan du oppleve 1800-tallets handelshus og få innblikk i byens overklasseliv. Kystkulturen vises på Kjeldsenbruket på Ekkerøy, med kaianlegg, rekefabrikk og trandamperi.

 

VADSØS ARV OG HISTORIE

Esbensengården ble oppført i 1848-49 av handelsmann Rasmus Galberg Esbensen (1827-1914) og hans kone Mathilde Henriette Brammer (1826-1896). Gården ligger på Sletten i Ytrebyen, tidligere kalt Ytre kvenby. Kjøpmann Esbensen etablerte sin handelsvirksomhet i bydelen som var i sterk vekst på grunn av den store kvenske innvandringen. Les mer om Esbensensgården herSommeråpent: 20.06.2021-04.08.2021 Åpent hver dag kl. 10.00-17.00. Guider og billettkjøp er på Tuomainengården.
Tuomainengården er en av museets kvengårder. Den ligger i Slettengata 21, like ved Esbensengården i Ytrebyen. Opprinnelig het gården Vinikkagården etter Johan Petter Vinikka som bygde huset i 1851. Han utvandret fra Tornedalen i Sverige i 1845 og slo seg ned i Ytre kvenby. Les mer om Toumainengården på museumets hjemmesider Sommeråpent 20.06.2021-04.08.2021: Åpent hver dag kl. 10.00-17.00.

Monumentet ble avduket 18. juni 1977 av kong Olav. I tillegg var statsoverhodene kong Carl Gustav fra Sverige og president Kekkonen fra Finland tilstede. Gjennom dette minnesmerket ble kvenene, de finsktalende innvandrere synliggjort som en egen gruppe og deres historiske betydning ble anerkjent. Det svarglinsende feltet nederst på sokkelen med pilen som kløyver sokkelflate, symboliserer finlenderne som gjennom svart nød ble tvunget til å søke inn i dette karrige landet i nord.

Monumentet er laget av den finske kunstneren Ensio Seppänen fra Kemi i Finland. Les mer her på Varanger museums sine nettsider.

Kjeldsenbruket er et av få fiskebruk som stod igjen i Finnmark etter andre verdenskrig. Det består av kai, pakkhus, trandamperi, egnebuer og sløyeskur. Ei egnebu fungerte en periode som rekefabrikk. En butikkbrakke fra 1946 med boligdel og lagerrom brukes i dag til kafé og utstillingsrom. Kjeldsenbruket ble startet opp i 1911 av fiskeoppkjøper K.M. Kjeldsen fra Vadsø som drev dette fram til 1935. Fra 1920-årene delte Kjeldsen bruket med Ove Olsen som kjøpte halvparten. Den siste som drev Kjeldsen-bruket var sønnen til Ove Olsen, Arne Olsen. Han drev fiskebruk, trandamperi og butikk fram til 1969. Bruket skaffet arbeid til rundt 10 personer på kaia under vårfisket, og opptil 40 personer under sommerfisket. Sommeråpent 20.06.2021-04.08.2021: Åpent hver dag kl. 10.00-17.00. Bli bedre kjent med Kjeldsenbruket på Ekkerøy her!

Vadsøya kulturpark ble åpnet i 1997 som del av Fotefar mot nord-prosjektet. Vadsøya har en mengde kulturminner fra eldre og nyere tid. Ved øyas nordøstre strand finner du sporene etter været som var Vadsø bys forløper; et bosettingsområde omtalt som en av de best bevarte «middelalderbyer» i Norge. Les mer om Vadsøya kulturpark her. 

Vadsø kommune står i en særstilling i Finnmark i forhold til bevart eldre førkrigsbebyggelse. Rundt 700 bygninger overlevde andre verdenskrig. Museets ulike anlegg viser Vadsø som fiskevær, jordbruksområde, handels- og administrasjonsby. Tuomainengården i Ytrebyen og Bietilægården med kaianlegg i Indrebyen forteller om kvenene og norskfinnenes byggeskikk og kultur. På Tuomainengården kan du besøke boligen, fjøs, stall, smie, bakeri og sauna. På Esbensengården kan du oppleve 1800-tallets handelshus og få innblikk i byens overklasseliv. Kystkulturen vises på Kjeldsenbruket på Ekkerøy, med kaianlegg, rekefabrikk og trandamperi.

 

 

VADSØ MUSEUM @ YOUTUBE

Enquiry for adventures

2 + 13 =

About us

Brand: Visit Varanger
Company: Greater Arctic Moment AS
Address: The Icehouse
Ørtangen 10A, NO-9800 Vadsø
Our team
Contact us

Share This