VADSØYA KULTURPARK

Greater Arctic Moment

Vadsøya kulturpark ble åpnet i 1997 som del av Fotefar mot nord-prosjektet. Vadsøya har en mengde kulturminner fra eldre og nyere tid. Ved øyas nordøstre strand finner du sporene etter været som var Vadsø bys forløper; et bosettingsområde omtalt som en av de best bevarte «middelalderbyer» i Norge.  

Kulturstien på Vadsøya er ca 1,8 km lang og går i flatt terreng. Det er tilrettelagt for rullestol og barnevogn, og langs stien er det informasjonstavler som forteller om kulturminnene og fuglelivet på øya. Museet har bygget en gapahuk med bålplass like sør for luftskipsmasta. Den kan fritt benyttes av alle som ønsker det. Brensel og rydding må gjestene selv stå for
 

Booking.com

VADSØYAS RIKHOLDIGE OG GAMLE HISTORIE

Luftskipsmasta i Vadsø

Luftskipsmasta ble konstruert av italienske Umberto Nobile. Den fungerte som landingsplass i forbindelse med Roald Amundsens ferd over Nordpolen med luftskipet «Norge» i 1926. Luftskipet «Italia» med Nobile som kaptein mellomlandet også her i 1928.. Les mer på Varanger museum sine sider.

Bosetting fra 1400-tallet 

Vadsøya ble bosatt ved midten av 1400-tallet. På øyas nordøstre strand er det tufter etter torvhus, som vises som tydelige voller og forsenkninger i terrenget. Tuftene er godt bevart fordi øya ble fraflyttet på 1600-tallet, og grunnen ble aldri bebygd igjen. Befolkningen flyttet over sundet til fastlandet der Vadsø ligger i dag. Øya var tingsted og kirkested, og været var et av de største i Finnmark i sin tid. På det meste bodde det omlag 250 mennesker her. Arkeologiske funn har vist at fisket var viktig, og at øyboerne hadde langveis kontakter og drev handel med verden utenfor. Les mer på Varanger museum sine sider.

Nasjonal turistveg

Varanger handler om de lange linjene i landskapet, men også om de lange linjene bakover i historien. Varanger er ikke bare en fysisk opplevelse, du vil oppleve en ro langs denne vegen, som er vanskelig å forklare på noen annen måte enn at dette er et sted hvor du føler tida stopper litt opp. Du kjører gjennom bjørkeskog, myrterreng, og et forrevent klippelandskap. Lyset er spesielt, og fuglelivet og faunaen er unik. Relativt lett tilgjengelig finner du fugleslag som du ikke kan se andre steder i verden. Det er ikke bare på grunn av den geografiske plasseringen at Varanger kanskje er den mest eksotiske strekningen. En reise langs vegen til ishavet byr på kontrastfylt natur, hvor månelandskapet ut mot Hamningberg føles som en reise til verdens ende. Les mer om Nasjonal Turistveg Varanger her!

Varangerhalvøyas nasjonalpark

Varangerhalvøya nasjonalpark strekker seg over Varangerhalvøya mellom Syltefjorden og Varangerfjorden. Parken ble opprettet i 2006 for å bevare den mest arktisk pregete del av fastlands-Norge. Her finner man spesielle og unike landformer og avsetninger etter istida, et plante- og dyreliv med østlige og arktiske innslag og et kjerneområde for fjellrev og unike samiske kulturminner. Les mer om Varangerhalvøyas nasjonalpark her!

EKKERØY@ YOUTUBE

Enquiry for adventures

12 + 12 =

About us

Brand: Visit Varanger
Company: Greater Arctic Moment AS
Address: The Icehouse
Ørtangen 10A, NO-9800 Vadsø
Our team
Contact us

Share This