VISIT SKALLELV

Greater Arctic Moment

Skallelv er den østligste bygda i Vadsø kommune i Finnmark. Den ligger ved munningen av Skallelva i Varangerfjorden. Riksveg E75 mellom Vadsø og Vardø går gjennom bygda. Det er mange innbyggere med finsk avstamning i bygda.

På vestsiden av elva er en av Varangers flotteste strender med rikt fugleliv, reinsdyr som beiter i strandkanten. Skallelva er også en populær lakselv. Skallelv er et populært hytteområde og på folkemunne blir plassen omtalt som «Skallorca» da det er et ferieparadis for hyttefolket og med karakteristiske sandbanker i området med en lang og fin sandstrand ved ishavet.   
 

Booking.com

Velkommen til Skallorca – arctic riviera

Natur- og kulturstien i Skallelv

Om sommeren kan man følge natur- og kulturstien i Skallelv gjennom 12 poster plassert langs en løype på ca. 6 km. Turen går gjennom bygda og fortsetter langs Bærelvveien ut i marka. Siste del av turen er også en Perletur  . Sjekk ut perleturer i Vadsø kommuner her!

Opplev fiskelykken i Skallelva

Skallelva ligger på Varangerhalvøya, fra sørvest kommer sidevassdraget Ridelva (26 km) fra Vasavannet som er en av de få større innsjøene på østsiden av Varangerhalvøya. I tillegg kommer et stort antall sideelver ned fra nordvest og enda en fra sørvest (Falkgårdselva). Skallelva er ei relativt lita elv og er derfor sårbar i tørkeperioder da fisken må vente på større vannføring i elva før den kan gå opp. Skallelva og Ridelva løper sammen drøyt 3,5 km fra sjøen og har felles utløp på nordsida av Varangerfjorden ved bygda Skallelv. Les mer om fiske i Skallelva på Elveguiden.no!

Nasjonal turistveg

Varanger handler om de lange linjene i landskapet, men også om de lange linjene bakover i historien. Varanger er ikke bare en fysisk opplevelse, du vil oppleve en ro langs denne vegen, som er vanskelig å forklare på noen annen måte enn at dette er et sted hvor du føler tida stopper litt opp. Du kjører gjennom bjørkeskog, myrterreng, og et forrevent klippelandskap. Lyset er spesielt, og fuglelivet og faunaen er unik. Relativt lett tilgjengelig finner du fugleslag som du ikke kan se andre steder i verden. Det er ikke bare på grunn av den geografiske plasseringen at Varanger kanskje er den mest eksotiske strekningen. En reise langs vegen til ishavet byr på kontrastfylt natur, hvor månelandskapet ut mot Hamningberg føles som en reise til verdens ende. Les mer om Nasjonal Turistveg Varanger her!

Varangerhalvøyas nasjonalpark

Varangerhalvøya nasjonalpark strekker seg over Varangerhalvøya mellom Syltefjorden og Varangerfjorden. Parken ble opprettet i 2006 for å bevare den mest arktisk pregete del av fastlands-Norge. Her finner man spesielle og unike landformer og avsetninger etter istida, et plante- og dyreliv med østlige og arktiske innslag og et kjerneområde for fjellrev og unike samiske kulturminner. Les mer om Varangerhalvøyas nasjonalpark her!

EKKERØY@ YOUTUBE

Enquiry for adventures

3 + 15 =

About us

Brand: Visit Varanger
Company: Greater Arctic Moment AS
Address: The Icehouse
Ørtangen 10A, NO-9800 Vadsø
Our team
Contact us

Share This