VISIT EKKERØY

Greater Arctic Moment

Ekkerøy er et av de eldste fiskeværene i Finnmark. Mens det tidligere var en utpreget gammel samisk bosetting langs Varangerfjorden, var Ekkerøy blant de nye ”norske” byg-dene. Her drev man typisk kombinasjonsdrift med fiske og jordbruk. Fjorden var svært fiskerik og ble senere attraktiv for finsk bosetting. I dag er det ca. 40 bofaste innbyggere på Ekkerøy. Som navnet sier var det opprinnelig en øy – men etter hvert kunne man på lavvann gå tørrskodd over til fastlandet. Natu-ren selv laget etter hvert en bred landtunge med fine sandstrender på hver side. På Ekkerøy ligger det et stort fuglefjell – Flåget – vendt mot sør og Varangerfjorden, med ca. 20.000 krykkjepar.
 

Booking.com

VI ELSKER EKKERØY

Perletur rundt Ekkerøy

Selv om Ekkerøy ligger ekstremt langt nord, er vandreterrenget langt fra ekstremt. En vel 6 kilometer lang, merket løype fører hele veien rundt halvøya, og på veien får du med deg både fuglefjellet, strender og på klare dager utsikten til Fiskerhalvøya i Russland. Terrenget er lett å gå, det er svært få bakker, og underlaget av lyng og gress er mykt og fjærende. Sørg likevel for vanntette sko, noen myrdrag er det. En kortere tur på halvannen kilometer fører opp til kanonstillingene, og det er også noen fine, langgrunne strender å gå på. Sjekk ut andre perleturer i Vadsø kommuner her!

Havhesten sommerrestaurant

Havhesten benytter seg av kortreiste råvarer ; den legendariske kongekrabben, torsk, andre fiskeslag eller villaks. Kjøttet henter de fra Varangerhalvøya eller Finnmarksvidda.  Havhesten leier også  ut en stor og en liten nyrestaurert rorbu ved kaia i Ekkerøy. Rorbuene har 6 og 3 sengeplasser, med dusj og WC. Havhesten kan du også besøke på deres Facebook side.

Fuglefjellet

Fugleflåget, ytterst på pynten av halvøya, er det mest tilgjengelige fuglefjellet i Norge. Det er faktisk bare å parkere bilen ved slutten av veien og spasere i fem minutter, så ser du ned en bratt klippevegg til fuglefjellet. Her hekker 15 000 par krykkjer i en myldrende kakofoni. Teist, alke og skarv finnes også. Også på resten av halvøya er det mye fugl å se. Til sammen observeres det over 50 arter på Ekkerøy. På de langgrunne strendene tripper vadefugler som tjeld, sandlo og fjæreplytt, og på myrene brisker brushanen seg. I gode smågnagerår kan til og med snøugla dukke opp. Når alle disse sommergjestene tar til vett og flyr mot sør, kommer de hardføre, høyarktiske endene fra Øst-Sibir til Varanger, og man kan se de vakre stellerendene og praktærfuglene der de koser seg i det for dem lunkne vannet i Varangerfjorden vinterstid.  Les mer om fuglekikking i Vadsø her. 

Arctic riviera

Ekkerøy er et særpreget fiskevær i Varanger. For hundre år siden var innbyggertallet opp mot 300, mens antallet i dag ligger på under 30. Om sommeren vender noe av den gamle travelheten tilbake, da kommer nemlig utflyttede ekkerøyværinger tilbake og bor i de gamle husene. Vadsøværingene drar gjerne til Ekkerøy for å bade og sole seg når Øst-Finnmark koser seg i tropetemperaturer under et russisk høytrykk.

Den beste sandstranden i Vadsø kommune finner man på Ekkerøy som egner seg godt for barnefamilier da det er svært langgrunt strand. Ekkerøy kan man båd dykke etter kongekrabbe, drive med windsurfing eller benytte seg av kayakker eller SUP brett.

Krigshistorien

I 1941 befant plutselig ekkerøyværingene seg ved fronten, da Tyskland brukte Øst-Finnmark som oppmarsjområde for å angripe Sovjetunionen. På toppen av Ekkerøya ble det bygd to kanonstillinger, Gerda og Paula, og det ble anlagt en kort jernbane fra et steinbrudd på øya. Disse kanonstillingene står der ennå i relativt god stand, og i den lave vegetasjonen er de godt synlige. Man kan gå inn i betongrom, og like ved ligger store, utgravde huler som ble brukt som ammunisjonslager. Ellers på halvøya ser man grunnmurer etter tyskerbrakker. Under 2. verdenskrig bodde det periodevis flere tyskere her enn lokalbefolkning, flere hus ble rekvirert av tyskerne og Ekkerøy ble et trangbodd sted.

Kjeldsenbruket

Kjeldsenbruket var den gamle hjørnesteinsbedriften i fiskeværet, her har det vært både rekefabrikk og fiskemottak etter svingningene i fiskeriene. Den eldste delen stammer fra 1911, og overlevde altså krigen som et av svært få fiskeindustrianlegg, og under krigen ble den skjøtt på med en tyskerbrakke. Virksomheten ble nedlagt i 1969, og i dag er anlegget restaurert og viser dette stykket fiskeindustrihistorie. Om sommeren er det omvisninger på anlegget, og så er det kaffe inne i den gamle krambua. Været nevnes første gang i 1567, og har vært preget av norsk språk og kultur i et område med sterke sjøsamiske og finske røtter.  Her finner du åpningstidene til Kjeldsenbruket og kan lære mer om kultur, historier og andre museumer i Vadsø. 

Nasjonal turistveg

Varanger handler om de lange linjene i landskapet, men også om de lange linjene bakover i historien. Varanger er ikke bare en fysisk opplevelse, du vil oppleve en ro langs denne vegen, som er vanskelig å forklare på noen annen måte enn at dette er et sted hvor du føler tida stopper litt opp. Du kjører gjennom bjørkeskog, myrterreng, og et forrevent klippelandskap. Lyset er spesielt, og fuglelivet og faunaen er unik. Relativt lett tilgjengelig finner du fugleslag som du ikke kan se andre steder i verden. Det er ikke bare på grunn av den geografiske plasseringen at Varanger kanskje er den mest eksotiske strekningen. En reise langs vegen til ishavet byr på kontrastfylt natur, hvor månelandskapet ut mot Hamningberg føles som en reise til verdens ende. Les mer om Nasjonal Turistveg Varanger her!

Varangerhalvøyas nasjonalpark

Varangerhalvøya nasjonalpark strekker seg over Varangerhalvøya mellom Syltefjorden og Varangerfjorden. Parken ble opprettet i 2006 for å bevare den mest arktisk pregete del av fastlands-Norge. Her finner man spesielle og unike landformer og avsetninger etter istida, et plante- og dyreliv med østlige og arktiske innslag og et kjerneområde for fjellrev og unike samiske kulturminner. Les mer om Varangerhalvøyas nasjonalpark her!

EKKERØY@ YOUTUBE

Enquiry for adventures

15 + 4 =

About us

Brand: Visit Varanger
Company: Greater Arctic Moment AS
Address: The Icehouse
Ørtangen 10A, NO-9800 Vadsø
Our team
Contact us

Share This