BADSTUKULTUREN I VADSØ

Badstubyen

Vadsø har en lang og rik badstutradisjon og var tidligere kjent som Norges badstuhovedstad. Desverre er badstukulturen i dag godt gjemt i den private sfære.

I dag finner du offentlig badstu i Vadsø Svømmehall, men det er også mulighet for å leie badstu med stamp på Sirkkagården. Det er flere gode krefter som arbeider med å bringe tilbake den offentlige badstuen tilbake til byen og folket. Vi tror dette vil være positivt for turismen så vel som for det sosiale livet i byen.

ARCTIC SPA @ YOUTUBE

Enquiry for adventures

6 + 2 =

About us

Brand: Visit Varanger
Company: Greater Arctic Moment AS
Address: The Icehouse
Ørtangen 10A, NO-9800 Vadsø
Our team
Contact us

Share This